Wat kost schenken?

In navolging van Vlaanderen midden vorig jaar hebben ook Wallonië en Brussel de tarieven voor het schenken van onroerende goederen aangepast. Brussel volgt met de vereenvoudiging exact het voorbeeld van Vlaanderen, Wallonië verlaagt weliswaar de tarieven, maar behoudt de complexiteit van het systeem.


Sinds midden 2015 bestaan er nog slechts 2 soorten schenkingen in Vlaanderen: in rechte lijn of partners en aan 'anderen'. Tot dan werden die 'anderen' voor schenkingen van onroerende goederen nog opgedeeld in 3 categorieën. De tarieven blijven weliswaar progressief, maar de schijven waarop die tarieven gelden worden fors opgetrokken. En om het overzichtelijker te maken, wordt het aantal schijven teruggebracht van 9 naar 4 en worden de schijven gelijkgetrokken voor beide soorten schenkingen.

Het gevolg is dat vastgoed schenken aanzienlijk goedkoper wordt. Dat geldt voor schenkingen in rechte lijn, maar nog meer voor schenkingen aan iemand waarmee men slechts een dunne of zelfs geen bloedband heeft. De verlaging biedt daardoor vooral perspectieven voor wie geen kroost heeft.

De Vlaamse regering wil echter meer dan louter de Belg aan het schenken zetten. In dezelfde beweging wil ze het Vlaamse woningpark energiezuiniger maken, de bouwsector ondersteunen en de private huurmarkt versterken met kwalitatieve woningen. Daarom voorziet ze een verlaagd tarief van schenkbelasting voor woningen gelegen in het Vlaams Gewest die energetisch gerenoveerd of verhuurd worden. In de praktijk gaat het om een terugvordering. Bij de schenking wordt het normale tarief betaald en als nadien blijkt dat de begiftigde aan de voorwaarden voor de korting voldoet, kan hij de teveel betaalde schenkbelasting terugvorderen.

Brussel kopieert sinds 1 januari 2016 de regeling die Vlaanderen al uitwerkte. Maar een lager tarief om energiezuinige ingrepen te stimuleren komt er niet. Wallonië verlaagt de tarieven ook maar een doorgedreven vereenvoudiging kan deze aanpassing niet genoemd worden. In Wallonië blijven er 4 categorieën bestaan.

Hoeveel belastingen u moet betalen op een schenking, hangt af van een 4 elementen.

1. Welk bedrag schenkt u?

De schenkbelasting moet betaald worden op de waarde van de geschonken goederen. Die waarde wordt berekend per schenking en per begiftigde. Schenkt een echtpaar een gemeenschappelijk goed ter waarde van 400.000 euro aan zijn 2 kinderen, dal zal elk kind belast worden op een schenking met een waarde van 100.000 euro.

2. Welk type goederen schenkt u?

Voor roerende goederen (cash, juwelen, effecten) gelden andere tarieven dan voor onroerende goederen (vastgoed).
Op roerende goederen gelden vlakke tarieven. De tarieven zijn:

In het Vlaams Gewest
3% tussen partners, (groot)ouders en (klein)kinderen
7% voor alle anderen

In het Brussels Gewest
3% tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen
7% voor alle anderen

In het Waals Gewest
3,3% tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners en tussen (groot)ouders en (klein)kinderen
5,5% tussen broers en zussen, tussen ooms of tantes en neven of nichten
7,7% voor alle anderen

Om deze vaste tarieven te genieten, moeten (soms) bepaalde voorwaarden worden nageleefd.

3. Aan wie schenkt u?

De tarieven hangen af van de graad van verwantschap tussen schenker en begiftigde. Hoe dunner de bloedband, hoe hoger de tarieven. In Vlaanderen wordt voor zowel roerende als onroerende goederen voortaan enkel nog een onderscheid gemaakt tussen rechte lijn/partners en 'niet-rechte lijn'. Dat tarief geldt dus zowel voor broers en zussen als voor vrienden.

4. In welk gewest woont de schenker?

De schenkingstarieven verschillen van gewest tot gewest. De woonplaats van de schenker bepaalt welk schenkingsrecht van toepassing is. Het gewest waar u de schenkingsakte tekent, speelt geen enkele rol, net zomin als de woonplaats van de begiftigde of de ligging van de geschonken goederen. Woonde de schenker in de 5 jaar voorafgaand aan de schenking in meerdere gewesten, dan kijkt de overheid naar het gewest waar de schenker het langst heeft gewoond.


Bron: De Tijd
Ontvang als eerste nieuwe panden in uw mailbox?