Certes kwaliteitslabel en de Certes Servicegarantie

Vastgoedmakelaars kunnen alleen bij Certes aansluiten als ze een onberispelijke reputatie hebben en met succes streven naar de beste dienstverlening voor eigenaars, kopers en huurders.

De Certes-makelaars dragen het Certes-label, een vertrouwd teken van kwaliteit en vakmanschap. De toekenning en het gebruik van het label worden gecontroleerd.

Certes is geen commerciële keten, wel een samenwerkingsverband dat er uitsluitend op gericht is de kracht en waarde van de onafhankelijke kwaliteitsmakelaars een herkenbaar gezicht te geven en door gemeenschappelijke initiatieven een nog ruimere meerwaarde te bieden aan de consument.

Wat de Certes Kwaliteitsmakelaars met elkaar delen is wat hen van anderen onderscheidt: hun resultaatgerichtheid en hun uitgesproken zin voor kwaliteit. Wat dat concreet inhoudt, leest u in de Certes Servicegarantie.

certes logo

8 duidelijke afspraken voor een succesvolle vastgoedtransactie

1. Externe controle

Iedere Certes Kwaliteitsmakelaar wordt door onaangekondigde steekproeven en jaarlijkse audits gecontroleerd wat een continue kwaliteit garandeert.

2. Objectieve waardebepaling

Een Certes Kwaliteitsmakelaar adviseert eigenaars en bouwpromotoren naar eer en geweten over de marktprijs en de optimale aanpak voor hun eigendom of project. Die marktprijs wordt bepaald op basis van heldere parameters, die uitgebreid worden toegelicht. Zowel opdrachtgevers als kopers en huurders zijn steeds zeker van een correcte prijszetting.

3. Expertise

Certes Kwaliteitsmakelaars nemen minimaal deel aan 10 opleidingsuren per jaar en volgen het vastgoednieuws op de voet. Binnen Certes wordt intensief kennis uitgewisseld via nieuwsbrieven en infosessies. Zo blijven de Certes Kwaliteitsmakelaars op de hoogte van de laatste wetgeving en kunnen zij uw vastgoedvragen uitgebreid beantwoorden.

4. Juridische controle

De verkoop- of verhuuropdrachten en de samenwerkingsovereenkomsten die uw Certes Kwaliteitsmakelaar opstelt, voldoen aan de geldende wetgeving. De standaarddocumenten die uw Certes Kwaliteitsmakelaar gebruikt worden juridisch gecheckt. Bovendien worden verkoop- en verhuurovereenkomsten ruim voor de ondertekeningsdatum voor goedkeuring aan alle betrokken partijen voorgelegd, zo zijn alle partijen zeker van een helder, wettelijk en bindend contract.

5. Duidelijk stappenplan

De Certes Kwaliteitsmakelaars hebben een vast traject uitgewerkt om ervoor te zorgen dat elke essentiële stap in het verkoop- of verhuurproces doorlopen wordt. Het stappenplan geeft de opstart van de verkoop of verhuur van uw pand weer en laat zien welke acties uw Certes Kwaliteitsmakelaar voor uw eigendom onderneemt.

6. Voldoende communicatie

De Certes Kwaliteitsmakelaars staan garant voor heldere en efficiënte communicatie.
Als eigenaar krijgt u toegang tot een beveiligde website waarop u kunt zien hoeveel mensen interesse hebben getoond voor uw eigendom, welke contacten en bezoeken er zijn geweest, waar en hoe de informatie over uw pand werd verspreid.

7. Compleet dossier

Om geïnteresseerde kopers en huurders correct te informeren en om een sluitende verkoop- of verhuurovereenkomst op te kunnen stellen, wordt voor elke eigendom een volledig vastgoeddossier opgemaakt. Alle nodige documenten en attesten worden opgevraagd bij de eigenaar of bij de officiële instanties. Kandidaat-kopers en –huurders krijgen inzage in deze stukken.

8. De nodige visibiliteit

Uw Certes Kwaliteitsmakelaar zorgt ervoor dat iedere eigendom aan zo veel mogelijk potentiële kopers of huurders wordt voorgesteld. Zij vinden alle nodige informatie, technische details en foto’s op de website van de makelaar en op de Certes-website. Zoekende klanten worden per e-mail op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod. Daarnaast worden advertenties geplaatst op toonaangevende vastgoedsites en/of in de gedrukte pers.
Ontvang als eerste nieuwe panden in uw mailbox?